hometrajectenKosten

Voorlopige indicatie kosten oriëntatietraject 2024-2026

Naar verwachting zal het collegegeld voor het oriëntatietraject 2024-2026 rond de € 2.400,- euro gaan bedragen. Dit is exclusief de aanschaf van studieboeken etc. Voor een indicatie van die kosten en verdere toelichting zie de informatie hieronder. 

Kosten oriëntatietraject 2022-2024

Het instituut OVP is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Uitgangspunt is het streven om de collegegelden zo laag mogelijk te houden. 

Het collegegeld voor het oriëntatietraject 2022-2024 omvat de circa 25 lesdagen (telkens 2 dagdelen college), en twee studieweekenden (etmalen) in een conferentieoord inclusief diner, overnachting, ontbijt en lunch.

Het tarief voor het oriëntatietraject 2022-2024 bedraagt € 2.150,-.  Dit kan desgewenst ook (na aanbetaling) in termijnen betaald worden. Zie ook OVP - Kosten en Betalingsvoorwaarden Oriëntatietraject 2022-2024.pdf

LET OP: Het collegegeld is exclusief de aanschaf van de benodigde boeken. Voor aanschaf van de verplichte literatuur moet je rekenen op circa € 500,-  / € 600,-.  De ervaring leert dat studenten vaak samen boeken aanschaffen, eventueel antiquarisch (bijvoorbeeld via www.boekwinkeltjes.nl). Daarnaast wordt door studenten regelmatig gebruik gemaakt van (openbare) bibliotheken. 

Rekeningnummer OVP

Het rekeningnummer van het OVP is NL 90 INGB 0008415090 t.n.v. Stg. Opleidingsinstituut OVP.