homeover het ovpRectoraat

Dr. J.H. Sonderen, rector

Sinds 2005 is dr. J.H. (Jan) Sonderen (1951) rector van het OVP.

 

Studie en promotie

Jan Sonderen studeerde in 1978 cum laude af in de theologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij studeerde tevens filosofie, geschiedenis en klassieke en semitische talen en culturen en werkte als docent en onderzoeksmedewerker aan de UvA en de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1990 promoveerde hij aan de UvA op De kerk en het leven. Een bijdrage tot het onderzoek van de geschriften van dr. O. Noordmans.

Predikant

Als hervormd predikant was Jan Sonderen vele jaren werkzaam in Joure c.a. en in Eindhoven. Tijdens zijn predikantschap verdiepte hij zich ook in meerdere psycho-therapeutische vormen van geestelijke begeleiding. Hij volgde de Klinisch Pastorale Vorming in Amersfoort, en aansluitend aan het RIAGG in Amsterdam de tweejarige vervolgopleiding in gespecialiseerde pastorale gespreksvoering. Jan Sonderen heeft veel ervaring met het begeleiden van kerkelijke gemeenten, predikanten/pastores en geestelijk verzorgers. 

Onderwijs en bestuur

Sinds 2001 is Jan Sonderen als docent verbonden aan het OVP. Van 2003 tot en met eind 2016 was hij ook werkzaam aan de afdeling voor theologie en levensbeschouwing van de Hogeschool InHolland te Amsterdam. Hij was daar ook nauw betrokken bij de opleiding voor Joods pastoraal werk en bij de imamopleiding. Daarnaast heeft Jan Sonderen veel leidinggevende ervaring in bestuurswerk in universitaire en kerkelijke verbanden.

Interview

In augustus 2006 verscheen in Ad Interim, het blad van VVP en NPB (thans Vrijzinnigen Nederland) een interview met Jan Sonderen, zie Interview met Jan Sonderen rector OVP - in Ad Interim 2006.pdf .

Enkele publicaties

Een bijdrage in de bundel van Hogeschool InHolland Uitgesproken Open. Over waarde(n)vol opleiden (2011) over het werken met biografie : Jan Sonderen - Wie ben ik en wat staat mij te doen.pdf

Over vluchtelingen in de Bijbel verscheen in het tijdschrift Ruimte  van ’Vrijzinnigen Nederland’ in oktober 2016: Jan Sonderen - Vluchtelingen in de Bijbel.pdf

Over het werk en het gedachtegoed van zijn leermeester en promotor prof.dr. Ernst Beker met wie hij vele jaren nauw samenwerkte schreef hij de volgende stukken: 

Jan Sonderen - Ernst J. Beker. Een theologisch portret.pdf

Jan Sonderen - Wegen en kruispunten in de dogmatiek van Beker-Hasselaar.pdf; 

Jan Sonderen - Over de boeken van E.J. Beker.pdf

 

Eerdere rectoren

Directe voorgangers van Jan Sonderen zijn:

- prof.dr. Roel van den Broek (van 1998 tot 2005). In Trouw verscheen een interview met hem, zie Interview met prof.dr. R. van den Broek Trouw 8 februari 2007.pdf

- prof.dr. Anne van der Meiden (van 1991 tot 1998). In memoriam oud-rector Anne van der Meiden.pdf