homeopleidingenSeminarie

Seminarie: je bekwamen in diverse facetten van

het vak van voorganger, pastoraal werker of

geestelijk begeleider.

 

Voor wie?

Het seminarie van het OVP is toegankelijk na het voltooien van het traject OVP - Hogeschool Windesheim.

Dit traject staat ook open voor mensen met een voltooide theologie- of godsdienstwetenschappelijke opleiding van buiten het OVP, op tenminste HBO niveau. Met hen wordt vooraf overlegd over eventuele vrijstellingen of noodzakelijke aanvullingen uit het basiscurriculum van het OVP. In enkele gevallen behoort daartoe ook een nadere oriëntatie in het vrijzinnige werkveld. Daarnaast wordt nagegaan of supervisie noodzakelijk is.

 

Hoelang en wanneer?

Het seminarie duurt een half jaar, omvat circa 8 zaterdagen plus een weekend. Het gaat in beginsel alleen van start bij een minimum aantal inschrijvingen van 7 studenten. Dit betekent dat het seminarie mogelijk niet elk jaar kan worden aangeboden. Eind januari 2019 is een seminariegroep gestart.

 

Onderwijsopzet seminarie

Het seminarie is een ‘taakveldgeoriënteerd’ traject. Voor ieder taakveld is een centrale vraagstelling geformuleerd waarin persoonlijke leerdoelen van de student worden afgestemd op de gestelde opleidingsdoelen.

Geloven en inspireren

Waardoor word ik en worden anderen geïnspireerd en hoe werkt dat door in mijn werk als voorganger/pastoraal werker/geestelijk verzorger?

 • Persoonlijke spiritualiteit in de beroepspraktijk

 Voorgaan en vieren

Wat is mijn rol en taak in (bijzondere) liturgische vieringen?

 • Homiletische en liturgische vaardigheden en attitudes in de beroepspraktijk, o.a. interreligieuze vieringen

Plaats kennen

Wie zijn de mensen met wie ik optrek en die ik begeleid en hoe doordringen cultuur en samenleving deze (vrijzinnige) geloofsgemeenschap of (zorg)instelling?

 • Oriëntatie op geloofsgemeenschappen, of vrijzinnige geloofsgemeenschappen zoals VN en VVP
 • Oriëntatie op bestuurlijke en organisatorische aspecten
 • Oriëntatie op de verscheidenheid en de karakteristieken van (zorg)-instellingen
 • Vrijzinnigheid en moderne cultuur
 • Interreligieuze aspecten van de beroepspraktijk

Bewaren, vernieuwen en begeleiden

Hoe draag ik bij aan goede zorg voor mensen en hoe draag ik bij aan de opbouw van de geloofsgemeenschap of (zorg)instelling?

 • De beroepspraktijk in professionele- en vrijwilligersorganisaties
 • Vragen rondom ambt en gemeenteopbouw
 • Leiderschap: uitdagingen en valkuilen
 • Omgaan met spanningsvelden en conflicten

Visie bepalen

Wie wil ik zijn als voorganger/pastoraal werker/geestelijk verzorger?

 • Eindreflectie
 • Tweedaagse afsluitende conferentie

 

Indeling van de opleiding

Na twee inleidende dagdelen komen de volgende thema’s aan de orde:

 • bronnen van spiritualiteit
 • de pastor als voorganger
 • beroepspraktijk van de voorganger
 • beroepspraktijk in het pastoraat
 • praktische werkvormen
 • religieus humanisme
 • alternatieve vormen van vieren
 • geestelijke verzorging
 • korte geschiedenis van de vrijzinnigheid
 • bijzondere vieringen
 • ontwikkeling van het kerklied door de eeuwen heen
 • actuele ontwikkelingen in de diverse geloofsgemeenschappen

Aanmelden voor het Seminarie 
Meer over inhoud, betalingen en regelingen

Muzikale omlijsting van een diplomauitreiking in De Woudkapel