hometrajectenSeminarie

Seminarie: je bekwamen in (spirituele en praktische) facetten van het vak van voorganger, pastoraal werker of geestelijk begeleider.

! Update januari 2024: Het seminarie zal niet meer worden aangeboden. Deze tekst wordt binnenkort verwijderd!  

Voor wie?

Het seminarietraject is gericht op professionals met een eerdere, relevante OVP-opleiding of een relevante hbo- of universitaire opleiding en die zich nader willen bekwamen in enige (spirituele en praktische) facetten van het vak van voorganger, pastoraal werker of geestelijk begeleider. 

Met hen moet ruim van te voren besproken zijn of het door hen gevolgde voortraject voldoende passend is om het seminarietraject te volgen en of er noodzakelijke aanvullingen uit het oriëntatietraject van het OVP dienen te worden gevolgd. In enkele gevallen kan daartoe ook een nadere oriëntatie in het vrijzinnige werkveld horen. Daarnaast wordt nagegaan of supervisie noodzakelijk is.

 

Hoelang en wanneer?

Het seminarie duurt een half jaar, omvat 8 à 10 zaterdagen plus een weekend. Het gaat in beginsel alleen van start bij een minimum aantal inschrijvingen van 8 studenten. Naar verwachting wordt het seminarie in het voorjaar van 2024 aangeboden.

 

Onderwijsopzet seminarie

Het seminarie is een ‘taakveldgeoriënteerd’ traject. Voor ieder taakveld is een centrale vraagstelling geformuleerd waarin persoonlijke leerdoelen van de student worden afgestemd op de gestelde opleidingsdoelen.

Geloven en inspireren

Waardoor word ik en worden anderen geïnspireerd en hoe werkt dat door in mijn werk als voorganger/pastoraal werker/geestelijk verzorger?

 • Persoonlijke spiritualiteit in de beroepspraktijk

 Voorgaan en vieren

Wat is mijn rol en taak in (bijzondere) liturgische vieringen?

 • Homiletische en liturgische vaardigheden en attitudes in de beroepspraktijk, o.a. interreligieuze vieringen

Plaats kennen

Wie zijn de mensen met wie ik optrek en die ik begeleid en hoe doordringen cultuur en samenleving deze (vrijzinnige) geloofsgemeenschap of (zorg)instelling?

 • Oriëntatie op (vrijzinnige) geloofsgemeenschappen
 • Oriëntatie op bestuurlijke en organisatorische aspecten
 • Oriëntatie op de verscheidenheid en de karakteristieken van (zorg)-instellingen
 • Vrijzinnigheid en moderne cultuur
 • Interreligieuze aspecten van de beroepspraktijk

Bewaren, vernieuwen en begeleiden

Hoe draag ik bij aan goede zorg voor mensen en hoe draag ik bij aan de opbouw van de geloofsgemeenschap of (zorg)instelling?

 • De beroepspraktijk in professionele- en vrijwilligersorganisaties
 • Vragen rondom roeping, beroep, ambt en opbouw van de geloofsgemeenschap dan wel (zorg)instelling
 • Leiderschap: uitdagingen en valkuilen
 • Omgaan met spanningsvelden en conflicten

Visie bepalen

Wie wil ik zijn als voorganger/pastoraal werker/geestelijk verzorger?

 • Eindreflectie
 • Tweedaags afsluitend weekend 

 

Indeling van de opleiding

Na twee inleidende dagdelen komen de volgende thema’s aan de orde:

 • bronnen van spiritualiteit voor de professional
 • beroepspraktijk van de voorganger
 • beroepspraktijk in het pastoraat
 • beroepspraktijk in de geestelijke verzorging
 • praktische werkvormen
 • homiletiek en liturgiek, bijzondere of alternatieve vormen van vieren
 • ontwikkeling van het kerklied door de eeuwen heen
 • korte geschiedenis van de vrijzinnigheid en het religieus humanisme
 • actuele ontwikkelingen in de diverse geloofsgemeenschappen

Aanmelden voor het Seminarie 

Muzikale omlijsting van een diplomauitreiking in De Woudkapel