homeopleidingenOpleiding Pastoraal werker of Geestelijk verzorger

Opleiding pastoraal werker/geestelijk verzorger

De OVP opleiding pastoraal werker/geestelijk verzorger bestaat uit twee fasen:

 1. Jaar 1: Dit is het OVP-oriëntatiejaar dat ook opzichzelfstaand kan worden gevolgd.
 2. Jaar 2 en jaar 3 (t/m januari): Een voortgezette oriëntatie en verdieping van anderhalf jaar. 

 Het OVP biedt in jaar 2 en jaar 3 de volgende vakken aan:

 • Bijbelwetenschappen:
  • Oude Testament en Jodendom 
  • Nieuwe Testament
 • Geschiedenis van het christendom:
  • Christendom van de reformatie tot heden
  • Ontwikkeling van de vrijzinnigheid in de 19e en 20e eeuw met bijzondere aandacht voor de moderne denkers uit die stroming
 • Godsdienstwetenschappen:
  • Nieuwe spiritualiteit - grensverkeer tussen Oosterse en Westerse religiositeit
  • Islam, islamitische geestelijken en geestelijke verzorging
 • Godsdienstfilosofie en Hermeneutiek
 • Ethiek, zorgethiek en presentie
 • Religieus humanisme
 • Geloofsbezinning (systematische en hermeneutische theologie en levensbeschouwing)
 • Sociaal-pastorale wetenschappen in de praktijk:
  • Pastorale en levensbeschouwelijke gespreksvoering (inclusief pastorale en levensbeschouwelijke psychologie)
  • Christelijke spiritualiteit
  • Werkplaats spiritualiteit en professionaliteit
  • Geestelijke verzorging
 • Voorgaan en vieren:
  • Liturgiek 
  • Homiletiek
  • Vrijzinnig religieuze vieringen
 • Studiedagen, studiedagdelen (bijv. Introductie in "Unitarian Universalism’)

> Aanmelden voor deze opleiding
> Meer over inhoud, betalingen en regelingen

 

HBO-bachelor bij Hogeschool Windesheim

Als je (ook) een HBO-bachelor Theologie (Godsdienst/Pastoraal Werk) wilt behalen, dan kun je gebruik maken van een overeenkomst van het OVP met Hogeschool Windesheim (Zwolle): na afronding van 2,5 jaar OVP kun je bij Windesheim instromen in een praktisch-theoretisch traject van 2 jaar dat resulteert in genoemde bachelor. In dit boeiende traject spelen een stage, met deze stage verbonden theoretische onderdelen, intervisie en supervisie een belangrijke rol. Beoogd wordt een grondige integratie van theorie en praktijk.

Deze HBO-bachelor is minimaal vereist om in het professionele werkveld actief te zijn, zowel op het gebied van kerkelijk werk als op het gebied van geestelijke verzorging. 

OVP Boekenkast 1                                      

Impressie van een boekenkast van een OVP-student