hometrajectenKosten

Kosten oriëntatietraject 2022-2024

Het instituut OVP is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Uitgangspunt is het streven om de collegegelden zo laag mogelijk te houden. 

Het collegegeld voor het oriëntatietraject 2022-2024 omvat de circa 25 lesdagen (telkens 2 dagdelen college), en twee studieweekenden (etmalen) in een conferentieoord inclusief diner, overnachting, ontbijt en lunch.

Het tarief voor het oriëntatietraject 2022-2024 bedraagt € 2.150,-.  Dit kan desgewenst ook (na aanbetaling) in termijnen betaald worden. Zie ook OVP - Kosten en Betalingsvoorwaarden Oriëntatietraject 2022-2024.pdf

LET OP: Het collegegeld is exclusief de aanschaf van de benodigde boeken. Voor aanschaf van de verplichte literatuur moet je rekenen op circa € 500,-  / € 600,-.  De ervaring leert dat studenten vaak samen boeken aanschaffen, eventueel antiquarisch (bijvoorbeeld via www.boekwinkeltjes.nl). Daarnaast wordt door studenten regelmatig gebruik gemaakt van (openbare) bibliotheken. 

 

Kosten Seminarie

Het instituut OVP is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Uitgangspunt is het streven om de collegegelden zo laag mogelijk te houden. 

Op dit moment is het tarief voor het seminarie nog niet vastgesteld. Voor het seminarie dat naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar van 2024 start moet rekening gehouden worden met een bedrag van ten minste € 1.550,-. Dat is inclusief 8 à 10 collegedagen en een etmaal in een conferentieoord (incl. diner, overnachting, ontbijt en lunch).

Rekeningnummer OVP

Het rekeningnummer van het OVP is NL 90 INGB 0008415090 t.n.v. Stg. Opleidingsinstituut OVP.