Kosten 2018-2019

Het collegegeld voor 2018-2019 is als volgt:

Oriëntatiejaar € 1.300,- (incl. studie-etmaal, volpension)
Jaar 2  € 1.200,- 
Jaar 3 - colleges t/m januari 2019 € 600,-
Jaar 3 - scriptie, stagebegeleiding € 600,- (excl. supervisie, de extra kosten van supervisie bedragen circa € 1.000,-)
Jaar 3 - toehoorder t/m januari € 500,-
Seminarie 2019 € 1.200,- (incl. studie-etmaal, volpension)
Onderwijs per vak/module € 40,- per dagdeel (De totale kosten zijn dus afhankelijk van het aantal dagdelen onderwijs waar het te volgen vak uit bestaat.)

Wanneer je aan het einde van een studiejaar nog niet alle toetsopdrachten van dat studiejaar hebt ingeleverd, hoef je je niet opnieuw in te schrijven voor het desbetreffende studiejaar. 

Als je de colleges van een studiejaar opnieuw wilt volgen, dien je je opnieuw in te schrijven en het desbetreffende collegegeld te betalen.

Zie voor meer informatie ook  OVP Kosten en Betalingsvoorwaarden 2018-2019.pdf

LET OP: Bovengenoemde kosten zijn exclusief de aanschaf van de benodigde boeken. Voor aanschaf van de verplichte literatuur moet je rekenen op circa € 500,-  / € 600,- per jaar in zowel jaar 1 als jaar 2. Voor jaar 3 liggen deze kosten aanzienlijk lager. De ervaring leert dat studenten vaak samen boeken aanschaffen, eventueel antiquarisch (bijvoorbeeld via www.boekwinkeltjes.nl). Daarnaast wordt door studenten regelmatig gebruik gemaakt van (openbare) bibliotheken.

 

KOSTEN 2019-2020

Het collegegeld voor 2019-2020 is als volgt:

Oriëntatiejaar € 1.325,- (incl. studie-etmaal, volpension)
Jaar 2 € 1.225,- 
Jaar 3 - colleges t/m januari 2020  € 625,-

Jaar 3 (alleen t/m 2019-2020)

aanvullende scriptie, stagebegeleiding € 625,- (excl. supervisie, de extra kosten van supervisie bedragen circa € 1.000,-)

Seminarie 2020 (indien aangeboden)

€ 1.225,- (incl. studie-etmaal, volpension)

Onderwijs per vak/module

€ 42,50 per dagdeel (De totale kosten zijn dus afhankelijk van het aantal dagdelen onderwijs waar het te volgen vak uit bestaat.)

   

Rekeningnummer OVP

Het rekeningnummer van het OVP is NL 90 INGB 0008415090 t.n.v. Stg. Opleidingsinstituut OVP.