homeopleidingenOriëntatiejaar

Oriëntatiejaar

Het eerste jaar van de opleiding tot pastoraal werker/geestelijk verzorger kan ook opzichzelfstaand worden gevolgd als een theologisch en levenbeschouwelijk oriëntatiejaar. 

Voor wie?

Het oriëntatiejaar van het OVP is vooral gericht op mensen die zich in een wat latere fase van hun leven willen oriënteren op het gebied van theologie en levensbeschouwing in een ruimdenkende omgeving. 

Voor toelating tot het oriëntatiejaar is in beginsel minimaal een diploma van het voortgezet onderwijs vereist. De meeste studenten in het oriëntatiejaar hebben eerder al een vervolgopleiding gevolgd en beschikken over de nodige werk- en levenservaring. 

Het OVP biedt in het oriëntatiejaar de volgende vakken aan:

 • Bijbelwetenschappen:
  • Oude Testament en Jodendom
  • Nieuwe Testament
 • Geschiedenis van het christendom:
  • Het ontstaan en de groei van het vroege christendom in de eerste eeuwen
  • De geschiedenis van het christendom in de Middeleeuwen en van de ideeën van de middeleeuwse wereld
  • Ontwikkeling van de vrijzinnigheid in de 19e en 20e eeuw met bijzondere aandacht voor de moderne denkers uit die stroming. algemene inleiding
 • Godsdienstwetenschappen:
  • Nieuwe spiritualiteit - grensverkeer tussen Oosterse en Westerse religiositeit
 • Godsdienstfilosofie 
 • Religieus humanisme
 • Sociaal-pastorale wetenschappen in de praktijk:
  • Pastorale & Levensbeschouwelijke gespreksvoering incl. pastorale en levensbeschouwelijke psychologie.
  • Christelijke spiritualiteit
  • Werkplaats spiritualiteit en professionaliteit
  • Religieuze educatie en mystagogie
 • Studiedagen/studie-etmaal

foto: college in de kleine zaal van De Woudkapel

Start van het oriëntatiejaar

Het oriëntatiejaar start in beginsel alleen bij een minimumaantal inschrijvingen van 12 studenten per 20 augustus voorafgaand aan de start van het desbetreffende studiejaar. Het maximumaantal deelnemers aan het oriëntatiejaar is in beginsel 16 studenten.

 

> Aanmelden voor het oriëntatiejaar
> Meer over de opleiding pastoraal werker/geestelijk verzorger
> Meer over inhoud, betalingen en regelingen