homenieuwsNieuwsberichten

Nieuws

Nieuw oriëntatietraject van start gegaan

9 november 2022

Inmiddels is het eerste oriëntatietraject van start gegaan met een enthousiaste groep studenten. Na een kennismakingsetmaal op de Veluwe (Elspeet, hotel Mennorode) zitten ook de eerste zaterdagse collegedagen in De Woudkapel er op, het enthousiasme wordt niet minder ... 

 

Herstructurering OVP curriculum

9 augustus 2022

In de afgelopen periode is door het rectoraat, het bestuur en docenten gewerkt aan een herstructurering van het curriculum van het OVP. De belangrijkste informatie en bijbehorende documenten zijn inmiddels op deze website verschenen. Er volgt nog slechts een enkele kleinere aanvulling.

De data van de collegedagen zijn inmiddels bekend en te vinden bij ’downloads’. Er wordt nu gewerkt aan de precieze invulling van het rooster.

De inschrijving is geopend en loopt via het studiesecretariaat.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met het studiesecretariaat via studiesecretariaat@instituutovp.nl

 

Nieuw boek van Roelof van den Broek, oud-rector van het OVP

Van Roelof van den Broek, emeritus hoogleraar geschiedenis van het christendom, aan de Universiteit Utrecht, verscheen in 2021 bij uitgeverij Punto.nl een 2e, herziene druk van zijn boek Vroegchristelijke wijsheid. De spreuken van Sextus en Het Onderricht van Silvanus (ISBN 9789464064629).

Ter toelichting het volgende: "Dit boek biedt de vertaling van twee vroegchristelijke geschriften, de Spreuken van Sextus en het Onderricht van Silvanus. Zij behoren tot het genre van de wijsheidsliteratuur en zijn daarvan de enige christelijke voorbeelden uit de periode voor 300. Beide werken zijn sterk afhankelijk van oudere niet-christelijke bronnen en vertegenwoordigen verschillende typen christendom. In de inleidingen en de aantekeningen bij de vertaling wordt aan beide aspecten aandacht geschonken."

 

Overlijden Anne van der Meiden, oud-rector van het OVP

4 juni 2021

Gisteren bereikte ons het bericht van het overlijden van Anne van der Meiden, oud-rector van het OVP. De huidige rector Jan Sonderen schreef het navolgende in memoriam: In memoriam oud-rector Anne van der Meiden.pdf 

 

 

Feestelijke uitreikingen getuigschriften 

BIj het OVP is het gebruikelijk om jaarlijks in september een feestelijke uitreiking van getuigschriften te organiseren.

Op zaterdag 21 september 2019 heeft zo’n uitreiking van getuigschriften plaatsgevonden. Een vijftiental studenten mocht een getuigschrift in ontvangst nemen tijdens een feestelijke bijeenkomst.

De bijeenkomst die gepland stond voor september 2020 hebben we helaas in verband met de COVID-19 maatregelen moeten uitstellen. Er zijn inmiddels wel getuigschriften uitgereikt aan studenten die daar voor in aanmerking kwamen maar het feestelijk samenzijn houden we graag nog tegoed!

 

 

CRKBO Registratie

Instituut OVP is sinds eind juni 2017 geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In mei 2021 is het OVP door het CRKBO aan een heraccreditatie onderworpen, met zeer positief resultaat. 

CRKBO_Instelling 

Interview met Arnold Ziegelaar in dagblad Trouw

In dagblad Trouw verscheen vorig jaar een interview met drs. Arnold Ziegelaar. Hij is docent in het vak ’Religie, pluralisme en zingeving’ aan het OVP. Zie https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/filosoof-arnold-ziegelaar-dat-er-iets-is-wordt-nooit-vanzelfsprekend-~ad7bd424/

 

Interview met Brecht Molenaar in dagblad Trouw

In juli 2018 verscheen in dagblad Trouw een interview met oud-OVP docente drs. Brecht Molenaar onder de titel ’Een pleidooi voor heiligheid binnen het humanisme’, zie https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/een-pleidooi-voor-heiligheid-binnen-het-humanisme~add646b2/

 

Samenwerking met Hogeschool Windesheim

Het OVP heeft op 18 september 2017 de samenwerkingsovereenkomst met Hogeschool Windesheim verlengd. Studenten die eerder de meerjarige OVP-opleiding pastoraal werker/geestelijk verzorger hebben afgerond worden hiermee in de gelegenheid gesteld een verkort vervolgtraject HBO- Godsdienst-Pastoraal Werk (in deeltijd) bij Windesheim te volgen om daarmee een bachelordiploma te behalen. 

Ondertekening nieuwe overeenkomst door Bert Meijer van Windesheim en rector Jan Sonderen

Ondertekening door Bert Meijer, domeindirecteur Bewegen en Educatie van Windesheim (links op de foto) en Jan Sonderen, rector Instituut OVP (rechts op de foto).

Boeken van onze docenten

Drs. Arnold Ziegelaar is naast docent filosofie, godsdienstfilosofie en hermeneutiek bij het OVP ook schrijver van filosofische teksten. In zijn boek Oorspronkelijk bewustzijn bespreekt hij filosofische theorieën over de vraag wat bewustzijn is en hoe het bestaan ervan verklaard zou moeten worden. Hij komt uit bij een positie die hij naturalistisch dualisme noemt: bewustzijn is een natuurlijk verschijnsel, maar is niet volledig te verklaren uit materiële processen. In 2015 verscheen van hem: Aardse mystiek. Inleiding in de filosofie van de verwondering.

Van onze oud-docente dr. Annemarieke van der Woude verscheen eind 2015: Als de dood. Trage vragen bij het euthenasiedebat. In 2011 verscheen van haar: Het doodshemd heeft geen zakken: nadenken over het levenseinde.

 

Oud OVP-studente bij Jacobine op Zondag

Over de bijzondere betekenis van het OVP in haar leven vertelt onze oud-studente Liesbeth Gijsbers in TV-programma ’Jacobine op Zondag’ van 13 november 2016 (zie www.npo.nl), dat in het teken stond van de vraag ’Kun je de dood van een dierbare ooit te boven komen?’. Zie verder www.liesbethgijsbers.nl waar je ook meer gegevens vindt over boek dat zij schreef als vervolg op haar afstudeerscriptie bij het OVP.