homenieuwsNieuwsberichten

Nieuws

Update start oriëntatiejaar en start seminarie.  

Update d.d. 13 september 2021:

Onder de huidige omstandigheden richten we ons op de start van een nieuw orientatiejaar dat - bij voldoende aanmeldingen - naar verwachting eind januari of begin februari 2022 zal kunnen beginnen. 

Het is nog niet bekend wanneer we een seminarie zullen starten. Dit zal in ieder geval niet voor 2022 zijn. Zodra daar meer over bekend is dan houden we je hier op de hoogte.  

Voorlichtingsavond

Op donderdag 7 oktober 2021 organiseren we weer een voorlichtingsavond in De Woudkapel, Beethovenlaan 21, 3723 JJ Bilthoven. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Inloop is vanaf 19 uur, start om 19.30 uur. We stellen het op prijs als je van te voren even laat weten dat je komt, via studiesecretariaat@instituutovp.nl. 

 

Aangepaste en uitgestelde colleges

Update september 2021:

We verwachten vanaf 25 september de colleges weer in groepsverband te kunnen aanbieden in De Woudkapel. De uitgestelde colleges uit het vorige studiejaar zullen in het nieuwe rooster worden geintegreerd en in de loop van het najaar of de winter worden ingehaald.  

 

Overlijden Anne van der Meiden, oud-rector van het OVP

4 juni 2021

Gisteren bereikte ons het bericht van het overlijden van Anne van der Meiden, oud-rector van het OVP. De huidige rector Jan Sonderen schreef het navolgende in memoriam: In memoriam oud-rector Anne van der Meiden.pdf 

 

 

Feestelijke uitreikingen getuigschriften 

BIj het OVP is het gebruikelijk om jaarlijks in september een feestelijke uitreiking van getuigschriften te organiseren.

Op zaterdag 21 september 2019 heeft zo’n uitreiking van getuigschriften plaatsgevonden. Een vijftiental studenten mocht een getuigschrift in ontvangst nemen tijdens een feestelijke bijeenkomst.

De bijeenkomst die gepland stond voor september 2020 hebben we helaas in verband met de COVID-19 maatregelen moeten uitstellen. Er zijn inmiddels wel getuigschriften uitgereikt aan studenten die daar voor in aanmerking kwamen maar het feestelijk samenzijn houden we graag nog tegoed!

 

 

CRKBO Registratie

Instituut OVP is sinds eind juni 2017 geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In mei 2021 is het OVP door het CRKBO aan een heraccreditatie onderworpen, met zeer positief resultaat. 

CRKBO_Instelling 

Interview Arnold Ziegelaar in dagblad Trouw

In dagblad Trouw verscheen vorig jaar een interview met Arnold Ziegelaar. Hij is docent in de vakken Godsdienstfilosofie en Hermeneutiek aan het OVP. Zie https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/filosoof-arnold-ziegelaar-dat-er-iets-is-wordt-nooit-vanzelfsprekend-~ad7bd424/

 

Interview met OVP docente Brecht Molenaar in Trouw

In juli 2018 verscheen in dagblad Trouw een interview met OVP docente Brecht Molenaar onder de titel ’Een pleidooi voor heiligheid binnen het humanisme’, zie https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/een-pleidooi-voor-heiligheid-binnen-het-humanisme~add646b2/

 

Goed om te weten

 

Tot nu toe hebben we ons vooral gericht op de vorming van (vooral) professionals in kerkelijk werk en in andere vormen van geestelijke begeleiding. Dat blijven we vooralsnog doen. Daarnaast willen we ook ons aanbod richten op mensen die zich (niet per se als professional) graag zouden willen verdiepen in theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding en die dit willen doen in een ruimdenkende omgeving. We denken dan bijvoorbeeld aan mensen die zich vanuit een eigen belangstelling willen orienteren, aan vrijwilligers op zoek naar scholing, aan mensen die hun anderssoortige vakgebied/vaardigheden willen verbreden in theologisch/levensbeschouwelijke zin. 

 

Samenwerking met Hogeschool Windesheim

Het OVP heeft op 18 september 2017 de samenwerkingsovereenkomst met Hogeschool Windesheim verlengd tot 1 september 2020. Studenten kunnen na de driejarige OVP-opleiding pastoraal werker/geestelijk verzorger een vierde studiejaar bij Windesheim starten. Bij Windesheim worden zij in de gelegenheid gesteld een HBO-Bacherloropleiding Godsdienst-Pastoraal Werk (in deeltijd) te volgen. 

Ondertekening nieuwe overeenkomst door Bert Meijer van Windesheim en rector Jan Sonderen

Ondertekening door Bert Meijer, domeindirecteur Bewegen en Educatie van Windesheim (links op de foto) en Jan Sonderen, rector Instituut OVP (rechts op de foto).

Boeken van onze docenten

Drs. Arnold Ziegelaar is naast docent filosofie, godsdienstfilosofie en hermeneutiek bij het OVP ook schrijver van filosofische teksten. In zijn boek Oorspronkelijk bewustzijn bespreekt hij filosofische theorieën over de vraag wat bewustzijn is en hoe het bestaan ervan verklaard zou moeten worden. Hij komt uit bij een positie die hij naturalistisch dualisme noemt: bewustzijn is een natuurlijk verschijnsel, maar is niet volledig te verklaren uit materiële processen. In 2015 verscheen van hem: Aardse mystiek. Inleiding in de filosofie van de verwondering.

Van onze oud-docente dr. Annemarieke van der Woude verscheen eind 2015: Als de dood. Trage vragen bij het euthenasiedebat. In 2011 verscheen van haar: Het doodshemd heeft geen zakken: nadenken over het levenseinde.

 

Oud OVP-studente bij Jacobine op Zondag

Over de bijzondere betekenis van het OVP in haar leven vertelt onze oud-studente Liesbeth Gijsbers in TV-programma ’Jacobine op Zondag’ van 13 november 2016 (zie www.npo.nl), dat in het teken stond van de vraag ’Kun je de dood van een dierbare ooit te boven komen?’. Zie verder www.liesbethgijsbers.nl waar je ook meer gegevens vindt over boek dat zij schreef als vervolg op haar afstudeerscriptie bij het OVP.