homenieuwsNieuwsberichten

Nieuws

Downloads bijgewerkt

De meeste documenten in de rubriek ’downloads’ zijn bijgewerkt. 

Een schematisch overzicht van de inhoud van de diverse studiejaren is te vinden bij ’downloads’ onder ’algemene studieinformatie’. Informatie over de inhoud van de afzonderlijke vakken is te vinden bij ’downloads’ onder ’informatie per vak(gebied)’. 

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met het studiesecretariaat via het formulier bij ’contact’, via een mailbericht naar studiesecretariaat@instituutovp.nl of via 035 6910485.  Het studiesecretariaat is niet permanent bemand, maar je kunt een bericht achterlaten op de voicemail. 

Contactadres website: studiesecretariaat@instituutovp.nl

Feestelijke uitreiking getuigschriften op 21 september 2019

Op zaterdag 21 september heeft de jaarlijkse uitreiking van getuigschriften plaatsgevonden. Een vijftiental studenten mocht een getuigschrift in ontvangst nemen tijdens een feestelijke bijeenkomst. Van harte gefeliciteerd!

Voorlichting en inschrijving

In maart hebben we een voorlichtingsavond georganiseerd, hier was veel belangstelling voor.

Mocht je op dit moment meer informatie willen of vragen hebben neem dan gerust contact op het met studiesecretariaat via studiesecretariaat@instituutovp.nl of 035 - 6910485.

Update 30 augustus 2019: Voor het orientatiejaar 2019-2020 zijn geen plaatsen meer beschikbaar, maar aarzel niet om contact op te nemen over het volgende studiejaar.

 

Interview Arnold Ziegelaar in dagblad Trouw

In dagblad Trouw verscheen vorig jaar een interview met Arnold Ziegelaar. Hij is docent in de vakken Godsdienstfilosofie en Hermeneutiek aan het OVP. Zie https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/filosoof-arnold-ziegelaar-dat-er-iets-is-wordt-nooit-vanzelfsprekend-~ad7bd424/

 

Aanbod nascholing 2018-2019 

Het vernieuwde aanbod aan nascholing voor het jaar 2018-2019 is bekend. In het lopende studiejaar wordt niet alleen nascholing aan (vrijzinnige) geestelijk verzorgers en voorgangers aangeboden, maar er is ook een programma opgenomen voor semiprofessionele vrijwilligers. Nadere informatie is te vinden onder ’nascholing’. Van harte aanbevolen!

 

Interview met OVP docente Brecht Molenaar in Trouw

In juli 2018 verscheen in dagblad Trouw een interview met OVP docente Brecht Molenaar onder de titel ’Een pleidooi voor heiligheid binnen het humanisme’, zie https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/een-pleidooi-voor-heiligheid-binnen-het-humanisme~add646b2/

 

Goed om te weten

 

Tot nu toe hebben we ons vooral gericht op de vorming van (vooral) professionals in kerkelijk werk en in andere vormen van geestelijke begeleiding. Dat blijven we vooralsnog doen. Daarnaast willen we ook ons aanbod richten op mensen die zich (niet per se als professional) graag zouden willen verdiepen in theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding en die dit willen doen in een ruimdenkende omgeving. We denken dan bijvoorbeeld aan mensen die zich vanuit een eigen belangstelling willen orienteren, aan vrijwilligers op zoek naar scholing, aan mensen die hun anderssoortige vakgebied/vaardigheden willen verbreden in theologisch/levensbeschouwelijke zin. 

 

Samenwerking met Hogeschool Windesheim

Het OVP heeft op 18 september 2017 de samenwerkingsovereenkomst met Hogeschool Windesheim verlengd tot 1 september 2020. Studenten kunnen na de driejarige OVP-opleiding pastoraal werker/geestelijk verzorger een vierde studiejaar bij Windesheim starten. Bij Windesheim worden zij in de gelegenheid gesteld een HBO-Bacherloropleiding Godsdienst-Pastoraal Werk (in deeltijd) te volgen. 

Ondertekening nieuwe overeenkomst door Bert Meijer van Windesheim en rector Jan Sonderen

Ondertekening door Bert Meijer, domeindirecteur Bewegen en Educatie van Windesheim (links op de foto) en Jan Sonderen, rector Instituut OVP (rechts op de foto).

 

CRKBO Registratie

Instituut OVP is sinds eind juni 2017 geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

CRKBO_Instelling 

Boeken van onze docenten

Drs. Arnold Ziegelaar is naast docent filosofie, godsdienstfilosofie en hermeneutiek bij het OVP ook schrijver van filosofische teksten. In zijn boek Oorspronkelijk bewustzijn bespreekt hij filosofische theorieën over de vraag wat bewustzijn is en hoe het bestaan ervan verklaard zou moeten worden. Hij komt uit bij een positie die hij naturalistisch dualisme noemt: bewustzijn is een natuurlijk verschijnsel, maar is niet volledig te verklaren uit materiële processen. In 2015 verscheen van hem: Aardse mystiek. Inleiding in de filosofie van de verwondering.

Van onze docente dr. Annemarieke van der Woude verscheen eind 2015: Als de dood. Trage vragen bij het euthenasiedebat. In 2011 verscheen van haar: Het doodshemd heeft geen zakken: nadenken over het levenseinde.

 

Oud OVP-studente bij Jacobine op Zondag

Over de bijzondere betekenis van het OVP in haar leven vertelt onze oud-studente Liesbeth Gijsbers in TV-programma ’Jacobine op Zondag’ van 13 november 2016 (zie www.npo.nl), dat in het teken stond van de vraag ’Kun je de dood van een dierbare ooit te boven komen?’. Zie verder www.liesbethgijsbers.nl waar je ook meer gegevens vindt over boek dat zij schreef als vervolg op haar afstudeerscriptie bij het OVP.