homenascholingIntervisie / supervisie

Intervisie / supervisie

Voor studenten van het OVP die het eerdere traject van ten minste 2,5 jaar hebben afgerond, bestaat de mogelijkheid om bij prof.dr. Hetty Zock intervisie dan wel supervisie te volgen. Voor mogelijkheden daartoe en contact met haar zie de website www.hettyzock.nl