homedisclamerDisclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het OVP kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden. Bij twijfel beslist het rectoraat.

Met de aanduidingen ‘student, pastoraal werker, geestelijk verzorger, voorganger, pastor, toehoorder, docent’ (en afgeleiden daarvan) worden op deze website zowel mannen als vrouwen bedoeld.

Voor het volgen van het oriëntatiejaar is ten minste een opleiding in het voortgezet onderwijs vereist.

Het rectoraat kan besluiten de student, op grond van eerder in opleiding of beroep verworven competenties, vrijstelling voor onderdelen van het curriculum te verlenen.

Als er redenen zijn om aan de geschiktheid voor de uitoefening van pastoraat/geestelijke verzorging te twijfelen kan het rectoraat ontraden de opleiding daartoe te volgen.

Het rectoraat is verantwoordelijk voor de uitgifte van verklaringen, getuigschriften en diploma’s. Het bestuur houdt hier toezicht op.