homedisclamerDisclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het OVP kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden. Bij twijfel beslist het rectoraat.

Met de aanduidingen ‘student, pastoraal werker, geestelijk verzorger, voorganger, pastor, toehoorder, docent’ (en afgeleiden daarvan) worden op deze website zowel mannen als vrouwen bedoeld.

Voor het volgen van het oriëntatietraject is ten minste een opleiding in het voortgezet onderwijs vereist. Om het traject met vrucht te kunnen volgen dient de student te kunnen beschikken over denk-, schrijf- en studievaardigheden op hbo-niveau. 

Als er redenen zijn om aan de geschiktheid van een (aspirant)student voor het volgen van een van de trajecten te twijfelen heeft het rectoraat de bevoegdheid deelname te ontraden danwel te ontzeggen. 

Het rectoraat is verantwoordelijk voor de uitgifte van verklaringen, getuigschriften en diploma’s. Het bestuur houdt hier toezicht op.