Welkom op de website van het OVP!

Begin september 2022 willen we starten met een vernieuwd aanbod:

De huidige opzet van meerdere studiejaren komt te vervallen.

In plaats daarvan komt een anderhalf jaar durend oriëntatietraject ’Theologie en levensbeschouwing in vrijzinnig perspectief’.

Daarom is deze website in de afgelopen periode grotendeels vernieuwd, dit proces zal naar verwachting eind april 2022 zijn afgerond.

Wat ongewijzigd blijft zijn de lesdagen op zaterdag in De Woudkapel te Bilthoven en het seminarie.

Wat is het OVP?

Het Instituut OVP biedt sinds 1980 veelzijdig deeltijdonderwijs aan in theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding vanuit vrijzinnig perspectief. Colleges vinden plaats op zaterdagen in Bilthoven.

Vrijzinnig
We begeven ons op het brede terrein tussen orthodoxie en atheïsme, tussen vertwijfeling en verlangen, in een vrije, ruimdenkende omgeving, in open verbinding met cultuur, wetenschap, kerk en maatschappij.  We verkennen mogelijke betekenissen van theologische en levensbeschouwelijke bindingen, remmingen en ontbindingen in het kwetsbare menselijk bestaan. 

Inspirerend
De docenten van het OVP beschikken over diepgaande kennis en ervaring. Ze hechten veel belang aan de eigen vragen van studenten en aan de persoonlijke wisselwerking tussen docenten en studenten. Een studie bij het OVP wordt door studenten daardoor niet alleen ervaren als veelzijdig, verdiepend en praktisch, maar ook als boeiend en inspirerend. Hoe dan ook: een verrijkende levenservaring. 

Praktijkgericht
Bij het OVP wordt steeds geprobeerd een verbinding tussen theorie en praktijk te leggen. Zo kan een studie bij het OVP ook een voorbereiding vormen op eventueel vrijwilligerswerk (door deelname aan het oriëntatietraject) of professioneel werk (door deelname aan het seminarie).
 

Het OVP biedt:

THEOLOGISCH EN LEVENSBESCHOUWELIJK
ORIËNTATIETRAJECT

NIEUW!

Een vernieuwd traject van 1,5 jaar verdeeld over 25 zaterdagen, een start’weekend’ en een slot’weekend’. 

Het oriëntatietraject biedt een kennismaking met theologie en levensbeschouwing, waarbij studenten zoveel mogelijk wegwijs gemaakt worden om een eigen weg en een mogelijk vervolgtraject elders te kunnen gaan. 

We richten ons nu op de start van een oriëntatietraject met een start’weekend’ van vrijdagmiddag 2 september (16.00 uur) tot zaterdagmiddag 3 september 2022 (16.00 uur).

Lees verder >

SEMINARIE

 

Het seminarie biedt professionals mogelijkheden om zich nader te bekwamen in diverse praktische facetten van het vak van voorganger, pastoraal werker of geestelijk verzorger nadat ze een eerdere, relevante OVP-opleiding of een relevante hbo- of universitaire opleiding hebben afgerond. 

Daarbij worden studenten aan het seminarie zoveel mogelijk wegwijs gemaakt in mogelijkheden voor een eventueel vervolgtraject elders. 

Het seminarie duurt ongeveer een half jaar en omvat 8 à 10 zaterdagen plus een slotweekend, en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2024 aangeboden.

Lees verder >

NASCHOLING


UPDATE 22 APRIL 2022: Nadere informatie volgt spoedig.

Lees verder >