Welkom op de website van het OVP!

Situatie rond COVID-19 per september 2021:

Op 25 september worden de colleges weer ’live’ opgestart!

Prognose per september 2021: start nieuw orientatiejaar eind januari / begin februari 2022.

Voorlichtingsavond op donderdag 7 oktober 2021.

Zie ook de rubriek ’nieuws’.

Wat is het OVP?

Het Instituut OVP biedt sinds 1980 veelzijdig deeltijdonderwijs aan in theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding vanuit vrijzinnig perspectief. Colleges vinden plaats op zaterdagen in Bilthoven.

Vrijzinnig
We begeven ons op het brede terrein tussen orthodoxie en atheïsme, tussen vertwijfeling en verlangen, in een vrije, ruimdenkende omgeving, in open verbinding met cultuur, wetenschap, kerk en maatschappij.  We verkennen mogelijke betekenissen van theologische en levensbeschouwelijke bindingen en remmingen in het kwetsbare menselijk bestaan. 

Praktijkgericht
Het curriculum van het OVP biedt een combinatie van theorie en praktijk. Daarbij speelt reflectie op het eigen denken en handelen een belangrijke rol. Daarmee vormt het OVP curriculum ook een praktijkgerichte voorbereiding op vrijwilligerswerk of professioneel werk. Veel oud-studenten hebben een boeiende werkplek gekregen in een (vrijzinnige) geloofsgemeenschap, een (zorg)instelling, of hebben een eigen praktijk gevestigd. 

Inspirerend
De docenten van het OVP beschikken over diepgaande kennis en ervaring. Ze hechten veel belang aan de eigen vragen van studenten en aan de persoonlijke wisselwerking tussen docenten en studenten. Een studie bij het OVP wordt door studenten daardoor niet alleen ervaren als veelzijdig, verdiepend en praktisch, maar ook als boeiend en inspirerend. Hoe dan ook: een verrijkende levenservaring.

Het OVP biedt:

THEOLOGISCH EN LEVENSBESCHOUWELIJK
ORIËNTATIEJAAR

Het eerste jaar van de opleiding Pastoraal Werker of Geestelijk Verzorger kan opzichzelfstaand worden gevolgd.

Lees verder >

OPLEIDING PASTORAAL
WERKER OF GEESTELIJK
VERZORGER

Een praktijkgerichte en inspirerende theologische en levensbeschouwelijke vorming van 2,5 jaar.

Lees verder >

SEMINARIE


Je bekwamen in diverse facetten van het vak van voorganger, pastoraal werker of geestelijk verzorger.

Lees verder >