Welkom op de website van het OVP!

In september 2022 zijn we gestart met een vernieuwd aanbod:

een anderhalf jaar durend oriëntatietraject ’Theologie en levensbeschouwing in vrijzinnig perspectief’.

 

De eerdere opzet van een opleiding over meerdere studiejaren komt daarmee te vervallen.

Wat ongewijzigd bleef zijn de lesdagen op zaterdag in De Woudkapel te Bilthoven.

Het is de bedoeling om in september 2024 een tweede editie van het nieuwe oriëntatietraject te starten.

 

Wat is het OVP?

Het Instituut OVP biedt sinds 1980 veelzijdig deeltijdonderwijs aan in theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding vanuit vrijzinnig perspectief. Colleges vinden plaats op zaterdagen in Bilthoven.

Vrijzinnig
We begeven ons op het brede terrein tussen orthodoxie en atheïsme, tussen vertwijfeling en verlangen, in een vrije, ruimdenkende omgeving, in open verbinding met cultuur, wetenschap, kerk en maatschappij.  We verkennen mogelijke betekenissen van theologische en levensbeschouwelijke bindingen, remmingen en ontbindingen in het kwetsbare menselijk bestaan. 

Inspirerend
De docenten van het OVP beschikken over diepgaande kennis en ervaring. Ze hechten veel belang aan de eigen vragen van studenten en aan de persoonlijke wisselwerking tussen docenten en studenten. Een studie bij het OVP wordt door studenten daardoor niet alleen ervaren als veelzijdig, verdiepend en praktisch, maar ook als boeiend en inspirerend. Hoe dan ook: een verrijkende levenservaring. 

Praktijkgericht
Bij het OVP wordt steeds geprobeerd een verbinding tussen theorie en praktijk te leggen. Zo kan een studie bij het OVP ook een voorbereiding vormen op eventueel vrijwilligerswerk (door deelname aan het oriëntatietraject) of professioneel werk (door deelname aan het seminarie).
 

Het OVP biedt:

THEOLOGISCH EN LEVENSBESCHOUWELIJK
ORIËNTATIETRAJECT

NIEUW! Van start gegaan in september 2022. Een tweede editie start in september 2024. 

Een vernieuwd traject van 1,5 jaar verdeeld over 25 zaterdagen, een start’weekend’ en een slot’weekend’. 

Het oriëntatietraject biedt een kennismaking met theologie en levensbeschouwing, waarbij studenten zoveel mogelijk wegwijs gemaakt worden om een eigen weg en een mogelijk vervolgtraject elders te kunnen gaan. Een volgend oriëntatietraject zal naar verwachting in september 2024 starten, onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

 

Lees verder >

NASCHOLING


UPDATE januari 2024

Er is nieuws:

Terugkomdag op woensdag 20 maart 2024!

Lees verder >