Welkom op de website van het OVP!

In september 2022 zijn we gestart met een vernieuwd aanbod:

een anderhalf jaar durend oriëntatietraject

’Theologie en levensbeschouwing in vrijzinnig perspectief’.

 

De eerdere opzet van een opleiding over meerdere studiejaren komt daarmee te vervallen.

Daarom is deze website in het afgelopen voorjaar grotendeels vernieuwd.

Wat ongewijzigd bleef zijn de lesdagen op zaterdag in De Woudkapel te Bilthoven en het seminarie.

 

Wat is het OVP?

Het Instituut OVP biedt sinds 1980 veelzijdig deeltijdonderwijs aan in theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding vanuit vrijzinnig perspectief. Colleges vinden plaats op zaterdagen in Bilthoven.

Vrijzinnig
We begeven ons op het brede terrein tussen orthodoxie en atheïsme, tussen vertwijfeling en verlangen, in een vrije, ruimdenkende omgeving, in open verbinding met cultuur, wetenschap, kerk en maatschappij.  We verkennen mogelijke betekenissen van theologische en levensbeschouwelijke bindingen, remmingen en ontbindingen in het kwetsbare menselijk bestaan. 

Inspirerend
De docenten van het OVP beschikken over diepgaande kennis en ervaring. Ze hechten veel belang aan de eigen vragen van studenten en aan de persoonlijke wisselwerking tussen docenten en studenten. Een studie bij het OVP wordt door studenten daardoor niet alleen ervaren als veelzijdig, verdiepend en praktisch, maar ook als boeiend en inspirerend. Hoe dan ook: een verrijkende levenservaring. 

Praktijkgericht
Bij het OVP wordt steeds geprobeerd een verbinding tussen theorie en praktijk te leggen. Zo kan een studie bij het OVP ook een voorbereiding vormen op eventueel vrijwilligerswerk (door deelname aan het oriëntatietraject) of professioneel werk (door deelname aan het seminarie).
 

Het OVP biedt:

THEOLOGISCH EN LEVENSBESCHOUWELIJK
ORIËNTATIETRAJECT

NIEUW! Van start gegaan in september 2022.

Een vernieuwd traject van 1,5 jaar verdeeld over 25 zaterdagen, een start’weekend’ en een slot’weekend’. 

Het oriëntatietraject biedt een kennismaking met theologie en levensbeschouwing, waarbij studenten zoveel mogelijk wegwijs gemaakt worden om een eigen weg en een mogelijk vervolgtraject elders te kunnen gaan. Een volgend oriëntatietraject zal naar verwachting in september 2024 starten.

 

Lees verder >

SEMINARIE

 

Het seminarie biedt professionals mogelijkheden om zich nader te bekwamen in diverse praktische facetten van het vak van voorganger, pastoraal werker of geestelijk verzorger nadat ze een eerdere, relevante OVP-opleiding of een relevante hbo- of universitaire opleiding hebben afgerond. 

Daarbij worden studenten aan het seminarie zoveel mogelijk wegwijs gemaakt in mogelijkheden voor een eventueel vervolgtraject elders. 

Het seminarie duurt ongeveer een half jaar en omvat 8 à 10 zaterdagen plus een slotweekend, en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2024 weer aangeboden. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd contact met het studiesecretariaat op te nemen.

Lees verder >

NASCHOLING


UPDATE 9 november 2022: Nadere informatie volgt.

Lees verder >